studium-kosmetyczne.pl studium-kosmetyczne.pl - Studium

studium-kosmetyczne.plWebsite Profile

Title: Studium
Keywords:
Description:joomla
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

studium-kosmetyczne.pl Information

Website / Domain:studium-kosmetyczne.pl
Website IP Address:79.96.208.149
Domain DNS Server:dns2.home.pl,dns.home.pl,dns3.home.pl

studium-kosmetyczne.pl ranks

Alexa Rank:9735629
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

studium-kosmetyczne.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$603
Daily Revenue:$1
Monthly Revenue:$49
Yearly Revenue:$$603
Daily Unique Visitors:152
Monthly Unique Visitors:4,560
Yearly Unique Visitors:55,480

studium-kosmetyczne.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server IdeaWebServer/v0.80
Date Mon, 24 Sep 2018 06:07:32 GMT

studium-kosmetyczne.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

studium-kosmetyczne.pl Similar Website

Domain WebSite Title
studiumwichita.com Studium
studium.fr Studium
studiumaustin.com Studium
gewina-studium.nl Studium
studiumsp.com.br Studium
edizionistudium.it EDIZIONI STUDIUM - RIVISTA STUDIUM
studium-taw.de Studium TAW - Studium
biotechnologie-studium.com Biotechnologie Studium - Biotechnologie Studium
studiumgent.be - Studium Generale
studium-psychologie.cz Studium psychologie
fundacion-studium.org Fundación Studium
studium-hotelmanagement.org Studium Hotelmanagement
atlas-studium.de Atlas Studium
universitaet-usa.com Studium U.S.A.
policealne-studium.pl Studium geodezyjne
studium-goetheanum.org GOETHEANUM STUDIUM
wirtschaftspsychologie.com Wirtschaftspsychologie Studium
kia-studium.de KIA-Studium

studium-kosmetyczne.pl Alexa Rank History Chart

studium-kosmetyczne.pl aleax

studium-kosmetyczne.pl Html To Plain Text

Studium Toggle navigation Studium Rekrutacja S?uchacze Absolwenci Kursy i szkolenia Praca Galeria Kontakt Kursy Zapraszamy do zapoznania si? z now? edycj? kursów. Fanpage Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebook. O nas Kierunki Kadra Historia szko?y Wirtualna wycieczka Do??cz do Policealnego Studium Kosmetycznego Anieli Goc. O nas Do?wiadczenie Istniejemy na rynku od 1991r. Za?o?ycielem Studium jest mgr Aniela Goc - Mistrz kosmetyki i prekursorka kszta?cenia kosmetyczek. Zas?u?ony pedagog z wieloletnim do?wiadczeniem i bogatym dorobkiem zawodowym. Posiadamy uprawnienia szko?y publicznej z prawem do przeprowadzania egzaminu zawodowego. Kompetencje Zapewniamy najwy?szy standard nauczania. Wszystkie zaj?cia prowadzone s? przez wysoko wykwalifikowan? kadr? pedagogiczn? i odbywaj? si? w nowocze?nie wyposa?onych salach wyk?adowych i ?wiczeniowych. Posiadamy pracownie kosmetyki oraz fizykoterapii oraz bibliotek? z bogatym zbiorem fachowej literatury. Perspektywy Poza regularnym tokiem nauczania zapewniamy mo?liwo?? udzia?u w licznych pokazach i szkoleniach polskich i zagranicznych firm kosmetycznych b?d?cych okazj? do otrzymywania certyfikatów. Kierunki TECHNIK US?UG KOSMETYCZNYCH Czas trwania nauki: 2 lata Tryb kszta?cenia: dzienny, zaoczny Kwalifikacje: I rok nauki K1 - wykonywanie zabiegów piel?gnacyjnych w obr?bie twarzy (A61) II rok nauki K2 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych cia?a, d?oni i stóp (A62) Zaj?cia trwaj? od poniedzia?ku do pi?tku – liczba zaj?? w tygodniu wynosi ?rednio 28 godzin (w tym 11 godzin zaj?? praktycznych w szkolnej pracowni kosmetycznej). Zjazdy organizowane s? dwa lub trzy razy w miesi?cu, w soboty i niedziele. Absolwent Studium po ukończeniu Studium przygotowany jest do: organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego organizowania i prowadzenia gabinetu odnowy biologicznej przeprowadzania diagnozy kosmetycznej wykonywania zabiegów piel?gnacyjnych i upi?kszaj?cych udzielania porad kosmetycznych Plan nauczania - tryb dzienny Obowi?zkowe zaj?cia edukacyjne Klasa Liczba godzin w okresie nauczania I II I semestr (16 tyg) II semestr (16 tyg) III semestr (16 tyg) IV semestr (16 tyg) Przedmioty ogólnokszta?c?ce 1. Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 192 ??czna liczba godzin 3 3 3 3 192 Przedmioty w kszta?ceniu zawodowym teoretycznym 1. Dzia?alno?? gospodarcza i us?ugowa w salonie kosmetycznym 2 2 2 2 128 2. J?zyk obcy w kosmetyce 2 2 2 2 128 3. Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce 3 2 2 3 160 4. Kosmetyka piel?gnacyjna i upi?kszaj?ca twarzy, szyi i dekoltu 5 7 192 5. Kosmetyka piel?gnacyjna i upi?kszaj?ca d?oni, stóp i cia?a 6 6 192 ??czna liczba godzin 12 13 12 13 800 Przedmioty w kszta?ceniu zawodowym praktycznym 1. Zabiegi piel?gnacyjne i upi?kszaj?ce twarzy, szyi i dekoltu 13 12 400 2. Zabiegi piel?gnacyjne i upi?kszaj?ce d?oni, stóp i cia?a 13 12 400 ??czna liczba godzin 13 12 13 12 800 ??czna liczba godzin kszta?cenia zawodowego 25 25 25 25 1600 Tygodniowy wymiar obowi?zkowych zaj?? edukacyjnych 28 28 28 28 1792 Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz. semestr I - zgodnie z podstaw? programow? semestr II - zgodnie z podstaw? programow? 2 80 semestr III - zgodnie z podstaw? programow? semestr IV - zgodnie z podstaw? programow? 2 80 Razem 4 160 Plan nauczania - tryb zaoczny Obowi?zkowe zaj?cia edukacyjne Klasa Liczba godzin w okresie nauczania I II I semestr II semestr III semestr IV semestr Przedmioty ogólnokszta?c?ce 1. Podstawy przedsi?biorczo?ci 10 10 20 ??czna liczba godzin 10 10 20 Przedmioty w kszta?ceniu zawodowym teoretycznym 1. Dzia?alno?? gospodarcza i us?ugowa w salonie kosmetycznym 10 10 10 10 40 2. J?zyk obcy w kosmetyce 10 10 10 10 40 3. Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce 30 20 20 25 95 4. Kosmetyka piel?gnacyjna i upi?kszaj?ca twarzy, szyi i dekoltu 35 45 80 5. Kosmetyka piel?gnacyjna i upi?kszaj?ca d?oni, stóp i cia?a 35 50 85 ??czna liczba godzin 85 85 75 95 340 Przedmioty w kszta?ceniu zawodowym praktycznym 1. Zabiegi piel?gnacyjne i upi?kszaj?ce twarzy, szyi i dekoltu 90 80 170 2. Zabiegi piel?gnacyjne i upi?kszaj?ce d?oni, stóp i cia?a 90 80 170 ??czna liczba godzin 90 80 90 80 340 ??czna liczba godzin kszta?cenia zawodowego 175 165 165 175 680 Tygodniowy wymiar obowi?zkowych zaj?? edukacyjnych 175 175 175 175 700 Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz. semestr I - zgodnie z podstaw? programow? semestr II - zgodnie z podstaw? programow? 2 80 semestr III - zgodnie z podstaw? programow? semestr IV - zgodnie z podstaw? programow? 2 80 Razem 4 160 Egzaminy Egzamin potwierdzaj?cy kwalifikacje K1 odbywa si? pod koniec klasy I Egzamin potwierdzaj?cy kwalifikacje K2 odbywa si? pod koniec klasy II Dodatkowo w ramach nauki profesjonalne pokazy kosmetyczne klasyczny masa? leczniczy makija? z elementami wiza?u Statut Studium Statut Studium (pdf) DYREKTOR mgr Danuta ?bikowska PRZEDMIOTY OGóLNOKSZTA?C?CE Wychowanie fizyczne dr Gra?yna Szmyt PRZEDMIOTY W KSZTA?CENIU ZAWODOWYM-TEORETYCZNYM Dzia?alno?? gospodarcza i us?ugowa w salonie kosmetycznym mgr Danuta ?bikowska mgr Barbara Nowacka mgr Iwona Roszak J?zyk obcy w kosmetyce mgr Maria Dzier?awczyk Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce dr Marian Jakubowicz Kosmetyka piel?gnacyjna i upi?kszaj?ca twarzy, szyi i dekoltu mgr Katarzyna Grenda-Wolny Kosmetyka piel?gnacyjna i upi?kszaj?ca d?oni, stóp i cia?a mgr Katarzyna Grenda-Wolny PRZEDMIOTY W KSZTA?CENIU ZAWODOWYM-PRAKTYCZNYM Zabiegi piel?gnacyjne i upi?kszaj?ce (twarzy, szyi i dekoltu, d?oni, stóp i cia?a) mgr Dorota Gaffke-Zabor mgr Alicja Matuszewska lic. Ma?gorzata Konwińska mgr Dorota Lewandowska mgr Kinga Sier?ant mgr Justyna Olszewska mgr Dominika Gawa?ek Pracownia chemii mgr in?. Barbara Kmiecik-Walczak Pracownia fizykoterapii mgr Marek Wolny Historia szko?y Za?o?ycielem i w?a?cicielem Policealnego Studium Kosmetycznego jest mgr Aniela Goc. Mistrz kosmetyki i prekursorka dwuletniego kszta?cenia kosmetyczek w Poznaniu. Wspó?za?o?ycielka Polskiego Stowarzyszenia Kosmetycznego. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001) oraz Medalem Z?otym za D?ugoletni? S?u?b? (2008). Zas?u?ony pedagog z wieloletnim do?wiadczeniem i bogatym dorobkiem zawodowym. Wysokiej klasy specjalista kosmetolog. W 2000 roku za?o?y?a Wy?sz? Szko?? Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu, w której pe?ni funkcj? Kanclerza. Wirtualna wycieczka AULA PARTER I PI?TRO DZIEKANAT PRACOWNIA KOSMETYCZNA PRACOWNIA WIZA?U III PI?TRO PRACOWNIA CHEMICZNA PRACOWNIA FIZJOTERAPII PRACOWNIA MIKROBIOLOGII SALA SEMINARYJNA Kontakt Policealne Studium Kosmetyczne ul. Brze?nicka 3 60-133 Poznań (61) 655 85 72 sekretariat@studium-kosmetyczne.pl Mapa Odwied? równie?

studium-kosmetyczne.pl Whois

Domain Name: STUDIUM-KOSMETYCZNE.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en